Stålbumerangen och sanden i Pappagallos timglas – Pånyttfödelse och samhällelig regeneration i The Road Warrior. Del II

I del I konstaterade vi att The Road Warrior (1981) med sitt koncentrerade uttryck som tematiserar socialt förfall och återfödelse är den mest lyckade och mytologiskt fulländade filmen i Mad Max-franchisen. Genom transformationen av Max till en verkligt mytologisk gestalt, har den etablerat sig som en genredefinerande förebild som många andra sedan dess strävat efter att försöka efterlikna. I denna del substantierar vi detta resonemang något med tematiska nedslag om den vertikala dimensionen, Max transformation och den jüngerska tropen ”de förlorade ställningarna” samt timglasets och sandens symbolik.

Om den första filmen skildrade Max’ färd längs nedbrytningens väg, tar hans öde i The Road Warrior en positiv vändning från den absoluta botten, vilket samtidigt bryter hans isolering och knyter honom närmare andra. I detta finner vi delvis en likhet med den karaktärsutveckling den till en början förhärdat cyniske smugglarsolitären Han Solo delvis motvilligt genomgår i Star Wars. Den vertikala dimension och ”magiska flykt” som Han Solo har tillgång till via Millenniefalken är, som vi ska se, i högsta grad ett centralt tema även i The Road Warrior. En symbolisk koppling relaterat till detta finner vi för övrigt redan i första filmen med ett tidstypiskt airbrushmålat rymdskepp på sidan av Max’ röda Holden Sandman HJ Panel Van.

Den vertikala dimensionen

Där Mad Max handlar om horisontalitet (de ändlösa vägarna) så handlar uppföljaren The Road Warrior om vertikalitet, högt och lågt, heter det i en välfunnen formulering av den australiske filmkritikern Adrian Martin (2003:53). Mest spektakulärt gestaltar sig detta genom de flygscener som filmas från Gyrokaptenens luftfarkost. Denne gänglige, kringresande tricksterfigur med smittsamt avväpnande hästflin som står på sällsynt god fot med öknens giftormar introduceras dessutom genom att plötsligt dyka upp från ett hål i marken. Även den säregne Vildungen med sin stålbumerang presenteras på detta sätt. Han använder hemtamt de underjordiska tunnlarna för att undkomma sina fiender. Dessa två rävlika tricksterfigurer rör sig således obehindrat längs den vertikala axeln likt hur ekorren Ratatosk kilar upp och ned i världsträdet i den nordiska mytologin. I den viktiga scenen med speldosan hoppar Vildungen ned uppifrån yttertaket och står sedan och skådar upp mot Max, som genom såväl uppsyn som stumhet liknar honom såsom en far.

Den explosiva energi som åstadkoms genom bilar i rörelse i Mad Max återfinns i The Road Warrior även hos kroppar (Martin 2003:54). Striden vid det belägrade fortet kring oljekällan uppvisar likheter med Slaget om Hornborgen i Tolkiens Ringsaga, då vissa av de stormande angriparna i stridens hetta rent visuellt påminner om orker. Max’ främste nemesis, den med tuppkam och örnfjädrar beprydde Wez, kan då genom sina höga hopp och högt utvecklade akrobatiska förmåga och rörlighet längs den vertikala dimensionen liknas vid en av ringvålnaderna på sitt flygande vidunder. Wez’ höga stridsduglighet som matchar Max’ är dock på samma gång förknippad med ett okontrollerbart raseri, vilket utgör en svaghet i strategisk bemärkelse. Medan den teatraliske ledaren för de maroderande stråtrövarbanden, Lord Humungus (spelad av den göteborgske bodybuildern Kjell Nilsson), tvingas att hålla honom fastkedjad, kommer Max däremot att erövra en djup inre kontroll, och därmed ett oberoende från vare sig sporrar eller fjättrar i det yttre.

Humungus med sin metalliska hockeymask (ett knappt år innan Jason Voorhees får sin i Fredagen den 13:e del 3) och mikrofonförstärkta röst kan ses som en avlägsen släkting till såväl Darth Vader som Bane i The Dark Knight Rises (2012) och förblir på flera sätt gåtfull. Vi kan sluta oss till att hans ledaregenskaper kommer sig av att han har en preussisk militär bakgrund, men också att han själv i någon mening är ett offer, har förlorat någon han älskar och möjligen utsatts för radioaktivitet. Han saknar bland annat öron och har kraftigt håravfall. Hans recitation av stroferna “Mein Sohn, mein Sohn” och “Mein Vater, Mein Vater” från Goethes ballad Erlkönig under den nattliga tortyrscenen är minst sagt kryptisk och lämnar öppet för tolkning. Är det han själv som sörjer en far som övergivit honom, som en motsats till den fruktbara relation som kommer att utvecklas mellan Max och Vildungen? Försöker han således genom att offra andra avvärja eller besvärja en egen känsla av förlust och smärta?

”De förlorade ställningarna” & timglasets och sandens symbolik

Max får klarhet om sitt ”uppdrag” efter att ha totalkraschat sin bil och förlorat sin sista nära vän – sin hund. Mentalt verkar han då inträda i den medvetandezon Ernst Jünger i Das Abenteuerliche Herz upplever under reträtten från Slaget vid Somme och beskriver som klarheten som infinner sig genom ”de förlorade ställningarna”. Det rör sig om en övergång från att agera utifrån blott självbevarande till att göra det utifrån mening, vilket sammanfattats väl av Hans Ruin:

”I ett av dessa stycken talar Jünger om ’de förlorade ställningarna’ som en central ödesfigur. I de stunder då allt är förlorat, i strid såväl som i spel, kan ’livet ofta inträda i en obekant klarhet och genomskinlighet’. Människan fylls av den ’sublima känslan av att utföra det sista och slutgiltiga’.” (1990:11)

I sin beslutsamma klarhet efter sin ”pånyttfödelse” i öknen erbjuder sig Max att försöka sig på en sista desperat insats för den gryende civilisationen. Det språng som man under Pappagallos ledningen nu tar sats för, handlar om att undkomma att timglasets sterila sand rinner ut, och istället att genom ett skifte i polariteten försöka tränga igenom den ”trånga porten” (timglasets avsmalnande mitt) och peripetiskt kasta om riktningen för att starta om i ett paradisiskt tillstånd vid den orörda kusten med dess fuktiga och livgivande sand – vilket även påminner om den hemidyll Max själv har förlorat. Timglaset och tankbilen symboliserar var och en på sitt sätt denna reversion. Likt Frodo hos Tolkien är Max nu dock själv alltför ”ärrad” för att själv fullt ut kunna delta ”på andra sidan”, men genom att som utomstående hjälte ”utan namn” bidra till att förverkliga en sådan framtid för den gryende samhälligheten, så kan han också återfinna sig själv. Här får filmaffischens paroll ”Just one man can make a difference” sin innebörd.

Sanden i Pappagallos timglas kan beroende på utfall således symbolisera såväl sterilitet och död respektive regeneration och övergång till nytt liv, vilket också representeras av Pappagallos och Lord Humungus respektive gemenskaper (världens former uppfattade såsom visdom (sanskrit: vidya-maya) eller såsom identifikation, konflikt och dissipation (sanskrit: avidya-maya)). Pappagallo står därmed som kontrast till Lord Humungus såsom Max till Wez, vilket representeras av att han, liksom en spegling av denne, också iklär sig en hockeymask inför slutstriden.

Temat om ett desperat hopp om återställelse genom en heroisk vändning mot tidens gnagande tand korresponderar även med Vildungens ystra volter och bumerangens cirkulära rörelsebana, vilket antyder att hans kastvapen i högsta grad är en aspekt av honom själv. Både han och Gyrokaptenen genomgår en passagerit och adlas genom det händelseförlopp Max sätter i rullning. Båda följer de i hans fotspår och växer därigenom till ledare för sitt folk. Slutet förverkligar således vad Max’ tidigare chef på polisstationen säger om hjältar i första filmen:

”Det sägs att folk inte tror på hjältar längre. Åt helvete med dem! Du och jag Max, vi ska ge dem tillbaka sina hjältar!”

Källförteckning

Martin, Adrian (2003). The Mad Max Movies. Strawberry Hills: Currency Press.

Ruin, Hans (1990). ”Kommentar till Ernst Jünger”, Kris, nr 41, s. 10–11.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s