Vad är Luminariet?

IMG_8538 (1)

”Luminariet är en tidsmaskin, som tillika upphäver tiden; det leder ut ur den. Detta gäller dock inte genomgående och inte heller för vem som helst, men det förekommer passager när man bara hör melodin och glömmer instrumentet.Ernst Jünger

Välkommen till Luminariet – ett virtuellt mytoskop för upptäcktsfärder inom FANTASTIK, SF och RETROKULTUR.

Luminariet är ett tolkningsdrivet projekt baserat på en passion sedan tidigt 80-tal för den sällsamma dragningskraften i mytopoetisk fiktion av skilda slag. I brännglasets mitt finner vi här tidlösa teman såsom självkännedom, hjältens väg och andliga sökarfärder. Det sägs också att vi genom mytoskopets okular, om vi är tillräckligt observanta, kan få glimtar även av oss själva – när vi är förtrollade.

Vad erbjuder Luminariet?

Du som läsare är inbjuden att följa med på färden när guldkornen ska sållas från glittret. Detta erbjuds du i Luminariets strålkrets:

💠 Kvalitetsmärkta rekommendationer och tips om litteratur, film, tv-serier och tecknade serier/grafiska romaner inom nischen i bred bemärkelse. Högsta potentiella nivå på kraftindikatorn: Estetisk chock.

💠 Intellektuell fördjupning och inspiration från luminariskt präglade reflektioner och infallsvinklar, vilka kan få även sedan länge välbekanta verk att framträda i nytt ljus. Högsta potentiella nivå på kraftindikatorn: Epistemologisk katharsis.

💠 Utbyte och gemenskap genom att ta del av kommentarer samt själv vara delaktig i diskussioner med andra med likartad litterär och populärkulturell smak. Högsta potentiella nivå på kraftindikatorn: Episkt frändskap.

Luminariets försteoperatör

Coralus olive senasteHans namn är Coralus, Coralus C., certifierad försteoperatör av Luminariet, en steampunkglasögonprydd kapten Nemo-figur på mytonautiskt uppdrag, eller vad som skulle kunna kallas ett slags subtil jakt i det mytologiskas domäner.

Till synes outtröttlig i sina efterforskningar finner vi honom ständigt vid nya frontlinjer med klappande hjärta och utan att rädas vare sig gläfsande zombiehyenor eller lera på stövlarna – ena dagen i fullt sjå med att undvika fällor i en kungapyramid infesterad av jättespindlar, nästa med att ducka för laserskott och kryssa mellan övervakande drönare i ett neonskimrande metropollandskap.

Likt Ture Sventon på sin flygande matta tvekar han inte att från oväntat håll dyka rakt in i äventyrens stormcentra. Som färdmedel mellan skådeplatserna begagnar han sig av Nautmobilen, en spolformad eVSOL-farkost för vertikal start och landning, utrustad med måsvingedörrar och ett navigationssystem drivet av mysteriösa spektralstenar.

Uppdraget

Vår gode försteoperatörs fältrapporter ligger till grund för Luminariet som sådant. Hur den exakta kopplingen till dessa är beskaffad måste dock förbli höljd i dunkel. För man saken på tal kan man förvänta sig en kommentar i stil med att ”inte bara muserna tystnar om de berövas sin gåta” eller något än mer kryptiskt.

I inledningen till sin loggbok Hjältar och monster i cyberrymden har Coralus, i anslutning till vad som förefaller vara en uppsättning koncentriskt utformade kodnycklar, emellertid nedpräntat följande motton:

”Bron till perrong 4 är för mig mindre intressant än Bifrost vaktad av Heimdall med Gjallarhornet.”J.R.R. Tolkien

”Sagor är mer än sanna: inte för att de lär oss att drakar existerar, utan för att de lär oss att drakar kan besegras.” G.K. Chesterton (parafraserad av Neil Gaiman)

”Men på sätt och vis, vad han nu berättade för mig var just det som han hade sagt mig från första början. Det var inte fråga om att komma till kärnan och kasta bort skalet: inte fråga om ett förgyllt piller. Pillret var helt igenom gyllene.” – C.S. Lewis (om George MacDonald)

Uppdraget handlar således ytterst om deltagande i ett pågående återerövrande av myten, innanför vars osynliga kretslinjer också i en tilltagande öken- och ruinvärld zoner av oförgänglig, bestående frihet kan spira.

Mot nya äventyr

Luminariets optiska delar har  nu kalibrerats och skärpedjupet avpassats, så var uppmärksam på din kraftindikator och gör dig redo. Mytonautens farkost glöder med ett alltmer intensivt, blåaktigt sken. Han håller upp en gnistrande, fassettslipad kristallsten och signalerar att det är dags för avfärd. I nästa ögonblick anar vi vad han kommer att säga, då det är på god väg att bli något av ett stående uttryck: – Mot nya äventyr!

📥 Följ Luminariet via e-post och få meddelanden om nya inlägg genom en enkel anmälan i sidopanelen under punktmenyn uppe till höger.

📲 Följ Luminariet via sociala medier: Facebook | Twitter

🤝 Stöd LuminarietPatreon.

🗓 Planerad utgivningstakt, säsong 2: omkring ett inlägg per månad